Cargo level wrapper​

May 21, 2021

Cargo level wrapper​

หนึ่งในการออกแบบสินค้าของเรา  เพื่อลดต้นทุนของผู้ประกอบการในการใช้ฟิล์มยืด
พันสินค้าที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทิ้งและทำลาย  ใช้พนักงานคนเดียวติดตั้ง
สะดวกรวดเร็วและน้ำหนักเบา ไม่ใหญ่เทอะทะยากต่อการจัดเก็บ

สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ และคุมกับต้นทุนในการใช้เพียงไม่กีครั้ง สามารถผลิตตาม
ความยาวที่ต้องการได้(ความกว้างมาตรฐาน 24-60 นิ้ว)

Cargo level wrapper​
Cargo level wrapper​


และถ้าหากสนใจสินค้าเกี่ยวกับ สายรัดรถบรรทุก สลิงผ้าใบ สายรัด สายรัดของ หรือสายรัดก๊อกแก๊ก ตาข่ายคลุมกระบะ Winch E-track และราง สามารถติดต่อเราได้ที่  www.inspectorateasia.co.th

ติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับ สายรัดรถบรรทุก, สลิงผ้าใบ, สายรัด, สายรัดของ,  สามารถติดต่อเราได้ที่
Line : ~inspectasia
Facebook : inspectorateasia
Phone : 0955394555

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อเรา

บริษัท อินสเปคเตอเรท เอเชีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)​​

59/226 หมู่ 2 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ​​ 10530

02 015 6688 , 084 432 5523 ,095 539 4555

Line: inspectasia

ALL RIGHTS RESERVED INSPECTORATE ASIA CO., LTD​​

DESIGN by

ติดต่อเรา

บริษัท อินสเปคเตอเรท เอเชีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)​​

59/226 หมู่ 2 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำผักชีเขตหนองจอก กรุงเทพฯ​​ 10530

02 015 6688 , 084 432 5523,
095 539 4555

Line: inspectasia

ALL RIGHTS RESERVED INSPECTORATE ASIA CO., LTD​​

DESIGN by