Mounted winch - เฟืองเกียร์ติดรถ​

Mounted winch - เฟืองเกียร์ติดรถ​
Mounted winch - เฟืองเกียร์ติดรถ​
ALL-PURPOSE MOUNTED WINCH เฟืองเกียร์ติดอเนกประสงค์ 2"

ALL-PURPOSE MOUNTED WINCH

เฟืองเกียร์ติดอเนกประสงค์
2"

BOTTOM MOUNTED WINCH  เฟืองเกียร์ติดด้านล่าง 2"​

BOTTOM MOUNTED WINCH

เฟืองเกียร์ติดด้านล่าง
2"​

BOTTOM MOUNTED WINCH  เฟืองเกียร์ติดด้านล่าง 3"​

BOTTOM MOUNTED WINCH

เฟืองเกียร์ติดด้านล่าง
3"​

ALL-PURPOSE MOUNTED WINCH เฟืองเกียร์ติดอเนกประสงค์ 2"

2"  Long end

2 นิ้ว สายรัดด้านยาว

Rated  capacity (แรงดึงสูงสุด) : 5,000-6000 kg

ALL-PURPOSE MOUNTED WINCH เฟืองเกียร์ติดอเนกประสงค์ 2"

3"  Long end

3 นิ้ว สายรัดด้านยาว

Rated  capacity (แรงดึงสูงสุด) : 10,000-12,000  kg

ติดต่อเรา

บริษัท อินสเปคเตอเรท เอเชีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)​​

59/226 หมู่ 2 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ​​ 10530

02 015 6688 , 084 432 5523 ,095 539 4555

Line: inspectasia

ALL RIGHTS RESERVED INSPECTORATE ASIA CO., LTD​​

DESIGN by

ติดต่อเรา

บริษัท อินสเปคเตอเรท เอเชีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)​​

59/226 หมู่ 2 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำผักชีเขตหนองจอก กรุงเทพฯ​​ 10530

02 015 6688 , 084 432 5523,
095 539 4555

Line: inspectasia

ALL RIGHTS RESERVED INSPECTORATE ASIA CO., LTD​​

DESIGN by